Bir Maddenin Sıvı Halden Gaz Hale Geçmesine Ne Denir?(Doğru cevap)

Sıvı bir maddenin ısı etkisiyle gaz hâline gelmesine buharlaşma denir. Çaydanlıkta kaynayan sudan çıkan buhar suyun gaz hâline iyi bir örnektir. Gaz hâlindeki bir maddenin ısı kaybederek tekrar sıvı hâle gelmesine ise yoğunlaşma denir.

  • Maddenin sıvı halden ısı alarak gaz hale geçmesine buharlaşma denir. Bir maddenin ısı alması onun düzensizliğinin artması anlamına gelmektedir. Gaz hal, sıvı hale göre daha düzensizdir.

Gaz halindeki bir maddenin katı hale geçmesine ne denir?

Katı bir maddenin gaz haline geçmesine süblimleşme denir. Süblimleşme olayında katı madde sıvı bir hal almadan direkt olarak gaz haline geçmektedir. Katı karbondioksit ve naftalin katı halden gaz hale geçen maddelere örnektir. Gaz halindeki bir maddenin sıvı hal almadan direkt katı hale dönüşmesine kırağılaşma denir.

Gaz bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine ne denir?

Maddenin gaz halden sıvı hale geçmesine YOĞUŞMA denir.

Katı maddenin ısı alarak doğrudan gaz hale geçmesine ne denir?

Bazı katı maddeler ısıtılınca sıvı hâle geçmeden doğrudan gaz hâle geçerler. Bu olaya süblimleşme denir.

Katı maddenin ısı aldığında doğrudan gaz haline geçmesine ne denir?

Süblimleşme, katı maddelerin ısıtılınca, ara bir hâl olan sıvı hâle geçmeden doğrudan gaz hâle geçmesi. Süblimleşme endotermik faz değişimidir. Süblimleşme’nin tersine ise kırağılaşma denir.

You might be interested:  Rahat Gaz Çıkarmak Için Ne Yapmalı?(Doğru cevap)

Katı maddenin özellikleri nelerdir?

Katı, maddenin, atomları arasındaki boşluğun en az olduğu halidir. ” Katı ” olarak adlandırılan bu haldeki maddelerin kütlesi, hacmi ve şekli belirlidir. Bir dış etkiye maruz kalmadıkça değişmez. Sıvıların aksine katılar akışkan değildir.

Süblimleşme ısısı nedir?

Sabit sıcaklıkta bir katıyı gaz haline dönüştürmek için gereken ısı.

Süblimleşme dışarıya ısı verir mi?

Süblimleşme olayının gerçekleşmesi için ısı alması gerekmektedir. Süblimleşme olayının gerçekleşmesi için yani bir maddenin katı halden gaz haline geçmesi için ısı alması gerekmektedir.

Hal değişimi sırasında suyun sıcaklığı artar mı?

Hal değişimi esnasında maddelerin kütlesi, sıcaklığı ve kinetik enerjisi değişmez. Hal değişimi esnasında maddeye verilen ya da alınan ısı, iç enerji değişmesine rağmen, sıcaklık değişimine neden olmaz.

9 sınıf hal değişimi nedir?

Saf bir maddenin başka bir hale dönüşmesine hal değişimi adı verilmektedir. Maddenin ısı alması ya da vermesi sonucunda hal değişimi meydana gelmektedir. Sıcaklığı değişen maddeler genleşmeye başlar. Özellikle katı, sıvı ve gazlarda hal değişimi görülmektedir.

Naftalin sıvı hale geçer mi?

Sanayide eritici, yakıt ve boya hammaddesi olarak; eczacılık ve parfümeride ise ara madde olarak kullanılır. Ayrıca lavaboların temizlenmesinde büyük rol oynar. Naftalin katı halden gaz hâle sıvılaşmadan geçer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *