Sıvı Ve Gaz Maddeler Katılardan Farklı Olarak Ne Özelliğine Sahiptir?(En iyi çözüm)

 • 1- Kağıt havlu, sünger ve pamuktan yapılmış kumaşlar suyu ………………… özelliğine sahiptir. 2- Sıvı ve gaz maddeler katılardan farklı olarak ……………………………….. özelliklerine sahiptir. 3- Katı maddelerin şekil almış haline ……………………………… denir.

Sıvı ve gaz maddeler hangi özelliğe sahiptir?

* Katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Sıvı ve gaz maddelerin yoktur. * Katı maddeler akışkan değildir. Sıvı ve gaz maddelerin akışkanlık özellikleri vardır.

Gaz hangi özelliklere sahiptir?

Not 1: Gaz maddelerin tanecikleri katı ve sıvı maddelere göre daha seyrektir. Aynı zamanda gaz maddenin tanecikleri çok daha hızlı hareket eder. Bu sebepten dolayı maddenin gaz hali ve tanecikleri akışkandır. Aynı zamanda sıkıştırılabilir özelliğe sahiptirler.

Gaz hali nedir?

Maddenin üç halinden biri olan gazlar belirli bir şekli ve hacmi olmayan, yüksek basınçla bile sıvılaştırılamayan, akışkana denir. Gözle görülmeyip, elle tutulmayan gazlar, maddenin en düzensiz ve şekilsiz halidir. Gazlar moleküller arası çekim kuvvetleri en az olan maddelerdir.

Katı maddeler nelerdir örnekler?

Belirli bir şekli ve hacmi olan maddelere katı maddeler denir. Dışarıdan bir etki olmadıkça katı maddelerin şekli ve hacmi değişmez. Taş, tuğla, tahta, silgi, kaşık, çatal, kitap, masa, televizyon gibi madde ve cisimler katı maddelerdendir.

Gaz maddelerin genel özellikleri nelerdir?

1– Belli bir şekilleri yoktur,bulundukları kabın şeklini alırlar. 2– Belli bir hacmi yoktur, bulundukları kabı tamamen doldururlar. 3– Elle tutulamaz,gözle görülemezler.

You might be interested:  Gaz Fiyatları Ne Kadar?(EN iyi 5 ipucu)

Gaz ısıtıldığında hal değiştirir mi?

Katı bir madde ısıtıldığı zaman, katı halden sıvı, sıvı halden de gaz haline geçer. Bu duruma faz (safha) değişikliği denir.

Gaz sıkıştırılırsa ne olur?

Sıkıştırma sonucunda gazların sıkıştırılabilme özellikleri vardır. Sıkıştırma sonucunda gaz tanecikleri birbirine yaklaşır, aralarındaki mesafeler azalır ve gazın hacmi küçülür. Hızla hareket eden tanecikler bulundukları kabın çeperine sürekli çarparak bir basınç uygularlar.

Gerçek gaz ne demek?

Düşük sıcaklık ve/veya yüksek basınçlarda gazların aralarındaki çekim kuvvetleri ve hacimleri ihmal edilemez olduğunda ideal halden sapan gaz.

Belli bir şekli olan maddeler nelerdir?

Belli bir şekli olan ve elle tutulabilen maddelere katı madde denir. Katı maddelerin şekli ancak dışarıdan bir etki uygulandığında değişir. Kullandığımız araç gereçler katı maddelerden yapılır.

Maddenin halleri nelerdir?

Günlük hayatta maddenin dört farklı hâl aldığı görülür. Bunlar; katı, sıvı, gaz ve plazmadır. Maddenin başka hâlleri de bilinir. Örneğin; Bose-Einstein yoğunlaşması ve nötron-dejeneje maddesi.

Katı maddenin özellikleri nelerdir?

Katı, maddenin, atomları arasındaki boşluğun en az olduğu halidir. ” Katı ” olarak adlandırılan bu haldeki maddelerin kütlesi, hacmi ve şekli belirlidir. Bir dış etkiye maruz kalmadıkça değişmez. Sıvıların aksine katılar akışkan değildir.

Pürüzlü maddeler nelerdir örnekler?

Pürüzlü maddelere örnekler:

 • Zımpara kağıdı
 • Halı
 • Çakıllı yol.
 • Sünger.
 • Toprak yol.
 • Ayakkabı tabanı
 • Kazak.
 • Dişin yüzeyi.

Katı sıvı ve gaz maddeler nelerdir?

Maddenin halleri ve özellikleri nelerdir?

 • İhtiyacın olan malzemeler:
 • Madde:
 • MADDENİN KATI HALİ
 • Örnek: Kalem, kitap, demir kaşık.
 • MADDENİN SIVI HALİ
 • Örnek: Su, ayran, meyve suyu, cıva.
 • MADDENİN GAZ HALİ
 • Örnek: Oksijen, karbondioksit.

Sert maddelere örnekler nelerdir?

Sertlik- Yumuşaklık Çizilebilen, kırılabilen, katı maddelere sert maddeler denir. Sert maddelere örnek olarak; taş, mermer, çelik gibi sert maddeler verilebilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *